AMTEC SMART-NET® Cabinet 27U

P/N: AMS27-660, AMS27-680, AMS27-6100, AMS27-6110, AMS27-6120, AMS27-860, AMS27-880, AMS27-8100, AMS27-8110, AMS27-8120

AMTEC SMART-NET® Cabinet là dòng tủ rack chuyên dụng sử dụng trong môi trường phòng server.

Danh mục: