AMTEC SMART-NET® Cabinet 42U

P/N: AMS42-660, AMS42-680, AMS42-6100, AMS42-6110, AMS42-6120, AMS42-860, AMS42-880, AMS42-8100, AMS42-8110, AMS42-8120

AMTEC SMART-NET® Cabinet là dòng tủ rack chuyên dụng sử dụng trong môi trường phòng server.

Danh mục: