AMTEC SMART-NET® Cabinet 45U

P/N: AMS45-660, AMS45-680, AMS45-6100, AMS45-6110,M AMS45-6120, AMS45-860, AMS45-880, AMS45-8100, AMS45-8110, M AMS45-8120

AMTEC SMART-NET® Cabinet là dòng tủ rack chuyên dụng sử dụng trong môi trường phòng server.

Danh mục: