AMTEC SMART-NET® Cabinet 36U

P/N: AMS36-660, AMS36-680, AMS36-6100, AMS36-6110, AMS36-6120, AMS36-860, AMS36-880, AMS36-8100, AMS36-8110, AMS36-8120

AMTEC SMART-NET® Cabinet là dòng tủ rack chuyên dụng sử dụng trong môi trường phòng server.

Danh mục: