AMTEC SMART-NET® Cabinet 48U

P/N: AMS48-860, AMS48-880, AMS48-8100, AMS48-8110, AMS48-8120, AMS48-660, AMS48-680, AMS48-6100, AMS48-6110, AMS48-6120

AMTEC SMART-NET® Cabinet là dòng tủ rack chuyên dụng sử dụng trong môi trường phòng server.

Danh mục: