AMTEC SMART-NET® Cabinet 20U

P/N: AMS20-660, AMS20-680, AMS20-6100, AMS20-6110, AMS20-6120

AMTEC SMART-NET® Cabinet là dòng tủ rack chuyên dụng sử dụng trong môi trường phòng server.

Danh mục: