AMTEC SMART-NET® Cabinet 15U

P/N: AMS15-660, AMS15-680, AMS15-6100, AMS15-6110 , AMS15-6120

AMTEC SMART-NET® Cabinet là dòng tủ rack chuyên dụng sử dụng trong môi trường phòng server.

Danh mục: