AMTEC Royal-DC® DATACENTER Cabinet 42U

P/N: AMDC42-6107, AMDC42-6117, AMDC42-8120, AMDC42-8110, AMDC42-8100, AMDC42-880, AMDC42-860, AMDC42-6120, AMDC42-6110, AMDC42-6100, AMDC42-880, AMDC42-660

AMTEC Royal-DC® DATACENTER Cabinet là dòng tủ rack chuyên dụng sử dụng trong môi trường trung tâm dữ liệu.

Danh mục: