AMTEC Royal-DC® DATACENTER Cabinet 48U

P/N: AMDC48-660, AMDC48-680, AMDC48-6100, AMDC48-6110, AMDC48-6120, AMDC48-860, AMDC48-880, AMDC48-8100, AMDC48-8110, AMDC48-8120

AMTEC Royal-DC® DATACENTER Cabinet là dòng tủ rack chuyên dụng sử dụng trong môi trường trung tâm dữ liệu.

Danh mục: