AMTEC Royal-DC® DATACENTER Cabinet 27U

P/N: AM-DC27-660, AM-DC27-680, AMDC27-6100, AMDC27-6110, AMDC27-6120, AM-DC27-860, AM-DC27-880, AMDC27-8100, AMDC27-8110, AMDC27-8120

AMTEC Royal-DC® DATACENTER Cabinet là dòng tủ rack chuyên dụng sử dụng trong môi trường trung tâm dữ liệu.

Danh mục: