AMTEC Royal-DC® DATACENTER Cabinet 20U

P/N: AMDC20-660, AMDC20-680, AMDC20-6100, AMDC20-6110 , AMDC20-6120

AMTEC Royal-DC® DATACENTER Cabinet là dòng tủ rack chuyên dụng sử dụng trong môi trường trung tâm dữ liệu.

Danh mục: