AMTEC Royal-DC® DATACENTER Cabinet 15U

P/N: AMDC15-660, AMDC15-680, AMDC15-6100, AMDC15-6110 , AMDC15-6120

AMTEC Royal-DC® DATACENTER Cabinet là dòng tủ rack chuyên dụng sử dụng trong môi trường trung tâm dữ liệu.

Danh mục: