AMTEC Royal-DC® DATACENTER Cabinet 45U

P/N: AMDC45-660, AMDC45-680, AMDC45-6100, AMDC45-6110, AMDC45-6120; AMDC45-860, AMDC45-880, AMDC45-8100, AMDC45-8110, AMDC45-8120

AMTEC Royal-DC® DATACENTER Cabinet là dòng tủ rack chuyên dụng sử dụng trong môi trường trung tâm dữ liệu.

Danh mục: