AMTEC Royal-DC® DATACENTER Cabinet 36U

P/N: AMDC36-6117, AMDC36-660, AMDC36-680, AMDC36-6100, AMDC36-6110, AMDC36-6120, AMDC36-860, AMDC36-880, AMDC36-8100, AMDC36-8110, AMDC36-8120

AMTEC Royal-DC® DATACENTER Cabinet là dòng tủ rack chuyên dụng sử dụng trong môi trường trung tâm dữ liệu.

Danh mục: