Blanking Panel

P/N: AMB01, AMB02, AMB03

Thanh che phía trước chuẩn 19”, được lắp đặt để quản lý khí lạnh tối ưu.

Danh mục: