Vertical Cable Management

P/N: AMVM42-1, AMVM42-2 , AMVM36-1, AMVM36-2, AMVM27-1, AMVM27-2

Thiết kế đặc biệt cho việc quản lý cáp dọc trong tủ . Giúp cho việc đi dây và phân chia cáp đều hơn và gọn gàng hơn

Danh mục: