Cooling Fan

P/N: AMF-2, AMF-3

– Quạt hút/tản nhiệt lắp trên nóc tủ rack.

– Tùy chọn loại 2 quạt hoặc 3 quạt.

AMF-2Cooling Fan, 2 units
AMF-3Cooling Fan, 3 units
Danh mục: