AMTEC Rack Cabinet 45U

P/N: AMR45-660, AMR45-680, AMR45-6100, AMR45-6110, AMR45-6120, AMR45-860, AMR45-880, AMR45-8100, AMR45-8110, AMR45-8120

AMRACK Cabinet là dòng tủ rack đa dụng cho network lẫn môi trường phòng server.

Danh mục: