AMTEC Rack Cabinet 42U

P/N: AMR42-660, AMR42-680, AMR42-6100, AMR42-6110, AMR42-6120, AMR42-860, AMR42-880, AMR42-8100, AMR42-8110, AMR42-8120

AMRACK Cabinet là dòng tủ rack đa dụng cho network lẫn môi trường phòng server.

Danh mục: