AMTEC C-CLASS Cabinet 36U,42U, 46U, 48U 800 Series

P/N: AMC36-860, AMC36-880, AMC36-8100, AMC36-8110

AMC42-860, AMC42-880, AMC42-8100, AMC42-8110

AMC46-860, AMC46-880, AMC46-8100, AMC46-8110

AMTEC C-CLASS Cabinet là dòng tủ rack cửa mica, thiết kế chuyên dụng dùng lắp đặt các thiết bị mạng.

Danh mục: