AMTEC C-CLASS Cabinet 15U, 20U, 27U 600 Series

P/N: AMC15-660, AMC15-680, AMC15-6100, AMC15-6110

AMC20-660, AMC20-680, AMC20-6100, AMC20-6110

AMC27-660, AMC27-680, AMC27-6100, AMC27-6110

AMTEC C-CLASS Cabinet là dòng tủ rack cửa mica, thiết kế chuyên dụng dùng lắp đặt các thiết bị mạng.

Danh mục: